دستگاه سیلر و کاتر(بسته بندی)

دستگاه برش کاغذ اتوکلاو (کاتر) عرض Arvancut 50cm

دستگاه برش کاغذ اتوکلاو (کاتر) عرض Arvancut 50cm

11,278,000تومان
دستگاه برش کاغذ اتوکلاو (کاتر) عرض Arvancut 70cm

دستگاه برش کاغذ اتوکلاو (کاتر) عرض Arvancut 70cm

13,426,000تومان
دستگاه برش کاغذ اتوکلاو (کاتر) عرض Arvancut 90cm

دستگاه برش کاغذ اتوکلاو (کاتر) عرض Arvancut 90cm

15,575,000تومان
دستگاه بسته بندی کاغذاستریل Euroseal

دستگاه بسته بندی کاغذاستریل Euroseal

15,050,000تومان
دستگاه پرس و برش کاغذ (سیلر) AVICO

دستگاه پرس و برش کاغذ (سیلر) AVICO

7,500,000تومان
دستگاه پرس و برش کاغذ های مدیکال Arvandseal30

دستگاه پرس و برش کاغذ های مدیکال Arvandseal30

9,800,000تومان
دستگاه پرس و برش کاغذ های مدیکالHAWO 8000 AR

دستگاه پرس و برش کاغذ های مدیکالHAWO 8000 AR

163,500,000تومان
دستگاه پرس کاغذ مدیکال HAWO 680

دستگاه پرس کاغذ مدیکال HAWO 680

62,000,000تومان
دستگاه پرس کاغذ مدیکالHAWO 780

دستگاه پرس کاغذ مدیکالHAWO 780

73,000,000تومان
دستگاه پک اتوکلاو (سیلر) Akam Teb

دستگاه پک اتوکلاو (سیلر) Akam Teb

0تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)