محلول ضدعفونی و گندزدا

 محلول ضدعفونی سطوح  I Sept Fast 250ml

محلول ضدعفونی سطوح I Sept Fast 250ml

30,000تومان
 محلول ضدعفونی سطوح  I Sept Fast 750ml

محلول ضدعفونی سطوح I Sept Fast 750ml

55,200تومان
 محلول ضدعفونی سطوح Mikrozid AF 1L

محلول ضدعفونی سطوح Mikrozid AF 1L

130,000تومان
ضدعفونی کننده دست دسدرمان Schulke-Desderman pure

ضدعفونی کننده دست دسدرمان Schulke-Desderman pure

140,000تومان
ضدعفونی کننده زخم اکتنی سپت Schulke-octenisept 1L

ضدعفونی کننده زخم اکتنی سپت Schulke-octenisept 1L

390,000تومان
محلول ضدعفونی دست Dr.BORNA-250ml

محلول ضدعفونی دست Dr.BORNA-250ml

29,800تومان
محلول ضدعفونی دست Dr.BORNA-500ml

محلول ضدعفونی دست Dr.BORNA-500ml

36,000تومان
محلول ضدعفونی دست I Sept HC 10 Lit

محلول ضدعفونی دست I Sept HC 10 Lit

780,000تومان
محلول ضدعفونی دست I Sept HC 250ml

محلول ضدعفونی دست I Sept HC 250ml

24,000تومان
محلول ضدعفونی دست I Sept HC 5 Lit

محلول ضدعفونی دست I Sept HC 5 Lit

420,000تومان
محلول ضدعفونی دست I Sept HC 500ml

محلول ضدعفونی دست I Sept HC 500ml

46,200تومان
محلول ضدعفونی دست I Sept HC 75ml

محلول ضدعفونی دست I Sept HC 75ml

12,500تومان
نمایش 1 تا 12 از 14 (2 صفحه)