پاکت استریل بخار

پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*10 رنگ آبی (چسب دار)

پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*10 رنگ آبی (چسب دار)

244,000تومان
پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*10 رنگ سبز (چسب دار)

پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*10 رنگ سبز (چسب دار)

244,000تومان
پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*10 رنگ سفید(چسب دار)

پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*10 رنگ سفید(چسب دار)

244,000تومان
پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*15 رنگ آبی(چسب دار)

پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*15 رنگ آبی(چسب دار)

254,000تومان
پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*15 رنگ سبز(چسب دار)

پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*15 رنگ سبز(چسب دار)

254,000تومان
پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*7.5 رنگ آبی (چسب دار)

پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*7.5 رنگ آبی (چسب دار)

234,000تومان
پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*7.5 رنگ سبز (چسب دار)

پاکت بسته بندی اتوکلاو بخار PackMed-هلالی سایز 30*7.5 رنگ سبز (چسب دار)

234,000تومان
نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)